Trang tin

Bảo mật

Chánh sách của Sách Việt (sachviet.xyz) về bảo mật riêng tư của bạn
Để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn an toàn, Sách Việt quy định nghiêm ngặc về giao tiếp, xử lý thông tin riêng tư của chúng tôi và hướng dẫn quy trình cho các nhân viên của Sách Việt thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong công ty chúng tôi.

Câu hỏi thường có về bảo mật và qui tắc chung
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về Chính sách Bảo mật của Sách Việt hoặc xử lý dữ liệu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Sách Việt có thể cập nhật Chính sách bảo mật của nó sau một chu kỳ thời gian. Khi Sách Việt có thay đổi chính sách quan trọng thông báo sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi cùng với các chính sách bảo mật được cập nhật.
Thông tin cá nhân riêng tư của bạn là quan trọng cho Sách Việt, vì vậy chúng tôi đã phát triển một chính sách bảo mật bao gồm làm thế nào chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, bảo vệ, chuyển dịch và lưu trữ thông tin của bạn. Xin vui lòng mất một chút thời gian để làm quen với thực tiễn bảo mật của chúng tôi và phản hồi cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
Mọi sự thu thập thông tin và sử dụng thông tin của người sử dụng (còn gọi khách hàng) đều được thông qua ý kiến của người sử dụng căn cứ trên thoả thuận điều kiện sử đó trước khi người sử dụng đăng kí tài khoản hoặc truy cập hàng tiến hành các giao dịch cụ thể. Việc bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện theo đúng nguyên tắc, quá trình sau:

Mục đích thu thập: việc thu thập thông tin khách hàng để
-Người dùng thực hiện các chức năng hoặc giao dịch trên trang web Sách Việt (theo mức độ sử dụng của khách hàng), giới thiệu về dịch vụ, tính năng mới của Sách Việt, chăm sóc khách hàng;
-Tính giá, chi phí sử dụng;
- Quản lý việc đăng tải, bình luận, giới thiệu sách của khách hàng và về giao dịch yêu cầu thực hiện;
- Giải quyết các thắc mắc hay khiếu nại phát sinh khi khách hàng sử dụng dịch vụ Sách Việt;
-Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật tại website Sách Việt.
-Thời gian lưu trữ: 02 năm
-Phạm vi sử dụng: chỉ sử dụng các thông tin được người sử dụng đăng ký và/hoặc cập nhật trên website sachviet.xyz, không sử dụng các thông tin do người sữ dụng đưa trên các phương tiện, công cụ khác.
-Những đối tượng có thể tiếp nhận thông tin đã thu thập bao gồm:
-Đơn vị chủ quản website sachviet.xyz
-Đơn vị viễn thông, dịch vụ khác khi thực hiện trừ giá, cước sử dụng theo hợp đồng cho Sách Việt
-Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cụ thể
-Phương thức, công cụ để Khách hàng có thể cung cấp và chỉnh sửa thông tin:
Khách hàng có thể cung cấp và chỉnh sửa thông tin của mình khi đăng ký, đăng nhập vào hệ thống theo hướng dẫn chi tiết trên website sachviet.xyz

Về phạm vi thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân là dữ liệu có thể được sử dụng để nhận diện hoặc liên hệ với một người duy nhất.
Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào, khi bạn có nhu cầu liên lạc với Sách Việt hoặc một công ty trực thuộc của Sách Việt và các đối tác của Sách Việt để kiểm soát thông tin cá nhân của bạn cho việc sử dụng dịch vụ Sách Việt phù hợp với chính sách bảo mật. Thông tin nầy cho phép Sách Việt ( có thể kết hợp nó với các thông tin khác) để cung cấp và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ của Sách Việt, về nội dung và quảng cáo sản phẩm.
Dưới đây là một số ví dụ về các loại thông tin cá nhân mà Sách Việt có thể thu thập và Sách Việt sẽ sử dụng nó như thế nào.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập
Khi bạn tạo một Sách Việt- ID (tài khoản người sử dụng) đăng ký bán, trao đổi, tìm sách, tác phẩm phẩm của bạn, chúng tôi có thể thu thập nhiều loại thông tin, bao gồm tên của bạn,tên công ty địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ email, sở thích liên lạc thường dùng, và thông tin về ngành nghề hoạt động, kinh doanh.
Khi bạn đăng bài viết, chia sẻ nội dung, bình luận, điểm sách, giới thiệu sách của bạn với Sách Việt bằng cách sử dụng các chức năng của Sách Việt và liên quan đến với phía cung cấp dịch vụ thứ ba, hoặc mời người khác tham gia vào sản phẩm dịch vụ bạn trên Sách Việt, chúng tôi có thể thu thập các thông tin bạn cung cấp về cho những phía thứ ba như tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, và số điện thoại.

Cookie và các công nghệ khác
Trang web của Sách Việt, các dịch vụ trực tuyến, các ứng dụng tương tác, tin nhắn email, và quảng cáo hiện không nhưng có thể sử dụng "cookies" và các công nghệ khác như thẻ pixel và các cảnh báo web trong tương lai. Những công nghệ này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về hành vi của người sử dụng, cho chúng tôi biết các bộ phận của những người trang web của chúng tôi đã truy cập, và tạo điều kiện thuận lợi và đo lường hiệu quả của quảng cáo và tìm kiếm web. Chúng tôi xử lý thông tin được thu thập bởi các cookie và các công nghệ khác như thông tin phi cá nhân. Tuy nhiên, trong phạm vi địa chỉ Internet Protocol (IP) hoặc các định dạng tương tự được coi là thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật địa phương, chúng tôi cũng điều trị các định danh như thông tin cá nhân. Tương tự như vậy, trong phạm vi thông tin phi cá nhân được kết hợp với thông tin cá nhân, chúng tôi xử lý các thông tin kết hợp là thông tin cá nhân cho các mục đích của Chính sách Bảo mật này.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng
-Thông tin cá nhân của Khách hàng trên sachviet.xyz được Sách Việt cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sách Việt. Việc sử dụng thông tin riêng của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác;
-Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng;
-Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, sachviet.xyz sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết;
-Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Sách Việt không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin khách hàng cung cấp cho Sách Việt sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Sách Việt không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của khách hàng, như các trường hợp khách hàng tự ý chia sẻ thông tin với người khác.
Các đối tác của chúng tôi cũng sử dụng cookie và các công nghệ khác để ghi nhớ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, các dịch vụ trực tuyến và các ứng dụng. Mục tiêu của đối tác chúng tôi trong những trường hợp này là làm chất lượng dịch vụ và kinh nghiệm của bạn với Sách Việt thuận tiện hơn và cá nhân.
Đối tác chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu và phân tích xu hướng, quản trị trang web, để tìm hiểu về hành vi người dùng trên trang web, và thu thập thông tin phân nhóm như thống kê về tính thường xuyên truy cập danh mục, tác giả, t ác phẩm của người sử dụng dịch vụ của chúng tôi như một toàn thể. Sách Việt sau đó có thể sử dụng thông tin trong tiếp thị và các dịch vụ quảng cáo của chúng tôi hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ cho người sử dụng tốt hơn. Tóm lại, chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân để giúp chúng tôi phát triển, cung cấp, và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, nội dung, và quảng cáo.

Về tiết lộ thông tin về bạn cho người khác
Trong trường hợp cụ thể là cần thiết - theo pháp luật, quy trình pháp lý, kiện tụng, và / hoặc yêu cầu từ các cơ quan công quyền và chính phủ trong hoặc ngoài nước bạn cư trú cho Sách Việt về thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn nếu chúng tôi xác định cho các mục đích an ninh quốc gia, thực thi pháp luật, hoặc các vấn đề khác có tầm quan trọng công cộng, tiết lộ đó là cần thiết hoặc thích hợp.
Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi hoặc bảo vệ hoạt động hoặc người sử dụng của chúng tôi. Ngoài ra, trong trường hợp, tổ chức lại, sáp nhập, bán hoặc chúng tôi có thể chuyển bất kỳ và tất cả các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập các bên thứ ba có liên quan.

Cập nhật: ngày 30 tháng 01 năm 2016

 

Thống kê truy cập

Hôm nay31

Tháng này1073

Năm nay12159

Tất cả33887

Trực tuyến2

Processing...